Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach umowy nr 00127-65150-UM0300210/20 zawartej w dniu 24 lutego 2021 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego jest operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebieszów Kolonia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzebieszów Drugi oraz rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebieszów Drugi”.

Aneks nr 1 do umowy 00127-65150-UM0300210/20 zawarto dnia 30 czerwca 2022 r.

Aneks nr 2 do umowy 00127-65150-UM0300210/20 zawarto dnia 24 maja 2023 r.

Aneks nr 3 do umowy 00127-65150-UM0300210/20 zawarto dnia 20 listopada 2023 r.

Aneks nr 4 do umowy 00127-65150-UM0300210/20 zawarto dnia 15 stycznia 2024 r.

Wartość projektu wynosi 7 379 776,14 zł w tym:

Termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu: 31 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz rozbudową sieci wodociągowej.

Wskaźniki projektu: