Zajmujemy się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także prowadzimy zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Trzebieszów

Odbiór odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

Wodociągi i kanalizacja

Jakość wody i cennik wywozu nieczystości

PSZOK

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Cenniki

Woda, ścieki, nieczystości

Jakość wody

Woda produkowana na stacji uzdatniania w Dębowicy spełnia wymagania Ministra Zdrowia. Badania prowadzone przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną potwierdzają przydatność wody do spożycia.

zdjęcie Dla klientów

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 25 796 04 06.
Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o.

Trzebieszów Drugi 44, 21-404 Trzebieszów

zgk@trzebieszow.gmina.pl